TRWAJĄ PRACĘ NAD PRZEBUDOWĄ STRONY INTERNETOWEJ .

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !!!

UWAGA !

W ZWIĄZKU Z REMONTEM BUDYNKU SZKOŁY PSM I ST. W KĘTRZYNIE NASTĄPIŁA

ZMIANA NUMERU TELEFONU  

SEKRETARIAT 

TEL. 539 221 832

  

 

OBECNIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 1

Mikołaja Kopernika 12,

11-401 Kętrzyn

W związku z tym, że zajęcia odbywają  w budynku Szkoły Podstawowej nr  1,  przyjmuje się rozwiązania organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego - określone w regulaminie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.


UWAGA !!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września o godz.16.00 na boisku

Szkoły Podstawowej nr 1  w Kętrzynie.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego zostaną przekazane przez nauczycieli instrumentów głównych w dzienniku elektronicznym "Fryderyk" w dniu 31 sierpnia 2020r.

popompy ABS SAA-J5 mpy ABS SAA-J5     Wszystkie zajęcia edukacyjne do 25 czerwca 2020r.  będą w dalszym  ciągu realizowane z     

      wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
              Sposób i tryb realizacji w/w zajęć będzie odbywał się na dotychczas ustalonych zasadach.
        Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie

 

KONSULTACJE 

DRODZY UCZNIOWIE !

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI

NA KONSULTACJACH PRZEDMIOTOWYCH

TERMIN DO USTALENIA BEZPOŚREDNIO Z NAUCZYCIELAMI

 


 

 

 

Mija ponad 40 lat, odkąd w naszym mieście rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Jest to szkoła publiczna, administrowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Swoją działalność szkoła rozpoczęła 1 września 1971r. Jednak wcześniej od 1950r. istniało Miejskie Ognisko Muzyczne, które założyła i prowadziła w swoim prywatnym mieszkaniu Iza Grossmann.

Od września 1950r. kierownictwo przejął Tadeusz Stemplewski, dzięki któremu Ognisko otrzymało niewielki lokal przy Placu Wolności 3.

W listopadzie 1951r.

Miejskie Ognisko Muzyczne zostało przemianowane na Państwowe Ognisko Muzyczne i pod taką nazwą działało do 1971r., do chwili przekształcenia w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.

Od tego czasu dzieci zainteresowane muzyką, chcące poszerzać swoje umiejętności mają możliwość rozwijania swoich talentów.