Mija ponad 40 lat, odkąd w naszym mieście rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Jest to szkoła publiczna, administrowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Swoją działalność szkoła rozpoczęła 1 września 1971r. Jednak wcześniej od 1950r. istniało Miejskie Ognisko Muzyczne, które założyła i prowadziła w swoim prywatnym mieszkaniu Iza Grossmann.

Od września 1950r. kierownictwo przejął Tadeusz Stemplewski, dzięki któremu Ognisko otrzymało niewielki lokal przy Placu Wolności 3.

W listopadzie 1951r.

Miejskie Ognisko Muzyczne zostało przemianowane na Państwowe Ognisko Muzyczne i pod taką nazwą działało do 1971r., do chwili przekształcenia w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.

Od tego czasu dzieci zainteresowane muzyką, chcące poszerzać swoje umiejętności mają możliwość rozwijania swoich talentów.