Wszelkie informacje:
ul. Pl. M.J. Piłsudskiego 8, 
11
-400 Kętrzyn
tel./fax (89) 751-29-84
 

sekretariat@psmketrzyn.pl

ksiegowosc@psmketrzyn.pl

 

     Opiekun strony internetowej :
mgr  Piotr Ślusarek
PiotrSlusarek@Interia.pl

 

sekretariat@psmketrzyn.pl ksiegowosc@psmketrzyn.pl